หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
วัดเทพสามัคคี
เกษตรกรในตำบลบางม่วง
สถานีอนามัยตำบลบางม่วง
อบต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่ได้แถลงในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้ก่อเกิดรายได้
 
มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันภายในตำบล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ ในครัวเรือนของประชาชน
 
ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้พื้นที่ทำการเกษตรอย่างถูกวิธี ลดการใช้สารเคมีเพื่อ ทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่การเกษตร อีกทั้งยังลดต้นทุนในการทำ การเกษตร
 
จัดให้มีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทดแทนเครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันเพื่อช่วยลดต้นทุน การผลิตให้แก่เกษตรกร
     
  ส่งเสริมศาสนา ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดงานประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง แข่งเรือ วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมให้เยาวชน มีความกตัญญูต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ เพื่อรักษาสถาบัน ครอบครัวให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 
ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ และถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา
     
  ส่งเสริมด้านการศึกษา และกีฬาให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในเขตตำบลบางม่วง ได้รับการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอกับความต้องการ และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่มีอยู่ให้มีคุณภาพดี เหมาะสมกับเด็กเล็ก
 
จัดให้มีทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี และมีฐานะยากจน
 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีการเข้าค่ายเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทัศนศึกษาเพื่อ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
 
จัดให้มีสถานที่เล่นกีฬาและและอุปกรณ์กีฬา ทั้งกีฬาในร่ม กีฬาทางน้ำ กีฬากลางแจ้ง และกีฬาพื้นบ้าน
 
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างตำบลเพื่อเชื่อมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
     
  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
จัดให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
ดำเนินการให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
 
จัดให้มีระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง
     
  พัฒนาด้านสาธารณสุข
 
ดำเนินการให้ประชาชนในเขตตำบลบางม่วง มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการดูแล รักษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยประสานความร่วมมือ จากสาธารณสุขอำเภอ อนามัย ประจำตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
จัดซื้ออุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือช่วยชีวิตให้แก่ศูนย์กู้ชีพประจำตำบล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ของ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-371-127
 
ผักชี
ร้อยพวงมาลัย
  
 
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 9
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 6
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371-127
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 20,560,555 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10