หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมบูรณ์ วารินสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 08 9703 7496


นางสาวณิชฐชา อินทรสูต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 09 7926 2494
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางฐานิต จันทมาส
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08 9272 6425


นางสาวกชกร สะแกวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6926 1231


นายนิพนธ์ นุกูลอุดมพานิชย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09 7918 3198