หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และเพิ่มค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
นโยบายการปฏิบัติงาน [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2