หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ณ ยางงาม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง นำคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 14.20 น. โดย คุณ พรรณอร สัมมีสี

ผู้เข้าชม 136 ท่าน

 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371127 โทรสาร : 056-371127
จำนวนผู้เข้าชม 3,714,581 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com