หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
วัดเทพสามัคคี
เกษตรกรในตำบลบางม่วง
สถานีอนามัยตำบลบางม่วง
อบต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 


 
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบ [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 353 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ในการสรรหาและเลือกสรรพน [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 357 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์📢 อบต.บางม่วง ได้ปรับอัตราค่าน้ำประปา เป็นแบบอัตราก้าวหน้า [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงเรื่อง การบริหารกิจการประปา พ [ 8 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมั [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไ [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง การบริหารกิจการประปา [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25 [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญห [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 41 
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจ [ 23 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 46 
 
 
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ฯ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. - ใบรับรองแพทย์  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3815  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ขอขอบคุณ กศ. มท 0816.5/ว8620  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อจังหวัดและจำนวนหมวกนิรภัยที่ได้รับการจัดสรร ในโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน กศ. มท 0816.4/ว3800  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3791  [ 15 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว3775  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13026-13039 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3779  [ 15 ก.ย. 2566 ]
จัดส่งประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ ให้จังหวัดที่มีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น รวม 9 จังหวัด ทราบและถือปฏิบัติ สน.คท. มท 0808.3/ว3780  [ 15 ก.ย. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3787  [ 15 ก.ย. 2566 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 กต. มท 0818.4/ว8356  [ 15 ก.ย. 2566 ]
 
   
 
น้ำประปาไม่ไหล (21 ก.ย. 2566)    อ่าน 380  ตอบ 3  
ไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 3 ชำรุด (6 เม.ย. 2566)    อ่าน 142  ตอบ 2  
ขยะล้นถัง (12 ม.ค. 2566)    อ่าน 555  ตอบ 2  
ร้องทุกข์ (29 ส.ค. 2565)    อ่าน 1565  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งครับ (26 ส.ค. 2565)    อ่าน 110  ตอบ 0  
การวิ่งดิน ทำถนนเลี่ยงเมือง (25 พ.ค. 2565)    อ่าน 99  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (1 มี.ค. 2565)    อ่าน 315  ตอบ 1  
สอบถาม (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 539  ตอบ 1  
อบต.บางม่วง มีรถน้ำกี่คันครับ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 475  ตอบ 1  
การใช้ประโยชน์จากกระดานสนทนา (25 ธ.ค. 2563)    อ่าน 2105  ตอบ 2  
น้ำไหลแล้วๆๆๆๆ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 2401  ตอบ 2  
ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ติดตั้งตราสิงห์กระทรวงมหาดไทย (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 1895  ตอบ 2  
แกนนำล้างถนน หมู่ 4 บางม่วง (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 3487  ตอบ 1  
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มปริมาณสูงขึ้น (6 พ.ย. 2560)    อ่าน 3917  ตอบ 5  
เชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน (28 ก.ย. 2560)    อ่าน 1071  ตอบ 0  
 
 
นว0023/.51543 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว15852 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
0023.5/1238 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
นว 0023.2/ว.14599 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/214601 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/ว13126 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหารบีิหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว13128 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1003 การส่งเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 มิ.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/598 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว8376 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/402 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว2996 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/228 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 
 


จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กม ๑๐๙ [ 18 ก.ย. 2566 ]โครงการเสริมดินปรับระดับที่สาธารณประโยชน์หนองกระเป [ 14 ก.ย. 2566 ]โครงการวางท่อเมนน้ำดิบจากแม่น้ำปิงถึงระบบผลิตน้ำปร [ 14 ก.ย. 2566 ]โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสม [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ [ 13 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 11 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่ [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารถแบคโฮ (ขนาดใหญ่) ขุดเปิดทางเดินน้ำ ลำเหม [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิ [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๓ รายการ [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๖ รายการ [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนิ [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนิ [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนิ [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนิ [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรร [ 28 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครอง ค [ 28 ส.ค. 2566 ]อาหารเสริม(นม)ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุ [ 28 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 25 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่ [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ที่มีความยาวของแผ่น [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 25 ส.ค. 2566 ]

 
  
ผักชี
ร้อยพวงมาลัย
  
 
 
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 9
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 6
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 12
  
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.บางม่วง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  กลุ่มอาชีพ
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน หนทาง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2553
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-371-127
 
คำร้องทั่วไป
จากระบบ (E-Service)
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
E-Service
แจ้งน้ำประปาไม่ไหล/ประปามีปัญหา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371-127
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 20,492,212 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10