หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนม ยู.เอช.ที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี รสจืด ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน รวม ๒๘๒ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ รวม ๖๑ คน จำนวน ๔,๓๓๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๓๒๓ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำรักงานปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิเวศพัฒนาประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวน ๒๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคุ้งวารีประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง [ 28 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44