หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม-๑๐๙๘ นว. จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๒๒๙ นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ ตู้ เพื่อใช้ในงานบริหารงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อสารส้มก้อนใส เบอร์ ๑ (๓๐ กิโลกรัม/ถุง) จำนวน ๓๐๐ ถุง เพื่อนำมาผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑,๒,๕,๙,๑๒ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์เพื่อมาซ่อมแซมชุดตัดแก๊สและตู้เชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงหลังเก่าและหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank jet Printer จำนวน ๑ เครื่อง, และ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารวานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 58