หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อผ้าคอตตอนแบบมีลวดลายและผ้าสาลูเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ประปามาดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำและท่อน้ำทิ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ประปามาดำเนินการต่อท่อส่งน้ำใส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคุ้งวารี จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29